ASC - JOURNÉE AMICALE
10. Oktober 2014 an der Gemeng Jonglënster

De Comité vun der ASC hat all seng Memberen an d’Gemeng Jonglënster zu senger traditioneller Journée amicale agelueden, an dëser Invitatioun waren 32 Kollegen a Kolleginnen nokomm. Den Claude PAULUS, laangjäregen Gemengesekretär, hat sech spontan bereet erklärt e flotte Programm fir eis zesummenzestellen.

Am Chantier’s Gebai vun der Ponts et Chaussées krut eise Grupp vum Ingénieur Laurent KOOB déi néideg Explikatiounen iwwert den Chantier vum Contournement vun Jonglënster deen iwwert 3,850 Kilometer laang ass. An dësem Chantier stécht virun allem déi blo Bréck eraus. Et ass schonn impressionnant wann ee gesäit wéi schnell déi Bréck déi iwwert 440 Meter huet zesummegesat gëtt. D’Aarbechten wäerten bis den Hierscht 2015 fäerdeg gestallt ginn an de Contournement wäert Enn 2015 fir den Traffik opgoen.

No deenen interessanten Explikatiounen iwwert den Chantier vum Contournement vun Jonglënster kruten mir dunn eng Visite vum Centre d’Intervention et de Secours vun den Pompjeeën, dëst ënnert der Leedung vum Här Jan KANSTEIN, haaptberufflechen Pompjee an Sécherheetsdelegéierten vun der Gemeng Jonglënster. Do kruten mir ënnert anerem, d’Gebai, de Fuerpark an d‘Interventiounspläng gewisen. Souguer e Schlauchtuerm gehéiert zur Grondausstattung vun deem Gebai.

No der flotter Visite ass et dunn an den Centre Culturel gaang wou Buergermeeschtesch Mme Francine Colling-Kahn, eis empfaang huet. Vill vun eisen Memberen waren iwwerrascht iwwert d'Attraktivitéit vun der grousser Gemeng am Zentrum vum Land déi am Moment 12 Dierfer ëmfaasst an em déi 7.000 Awunner zielt. No engem Patt ass et dunn wieder ob d’Iessen am Restaurant Parmentier zu Jonglënster gaang wou nach e puer geselleg Stonnen ënnert Kollegen verbruecht ginn sinn. Zum Schluss nach en decke Merci un de Claude Paulus an de Schäfferot vun der Gemeng Jonglënster.